Opintotarjonta

Voit tarkastella opintoja, joita tarjotaan kaikille Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille sekä TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoille. Tarjonta on voimassa lukuvuoden kerrallaan. Opintojakson tai -kokonaisuuden nimeä klikkaamalla pääset tarkastelemaan tarkempia tietoja (siirryt toiseen palveluun). Tarkista myös opetuksen järjestämistä koskevat tiedot. Mikäli olet ilmoittautunut läsnäolevaksi, voit tunnistautua palveluun, poimia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia opintokoriisi ja hakeutua ristiinopiskeluopintoihin. Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat hakeutuvat oman korkeakoulunsa ohjeiden mukaisesti.

Rajaa alla olevaa listausta
Koodi Nimi Laajuus
KIE.AV.710 (VE) Muu erikoistumisjakso venäjä TAU 5 op
KIE.KK.510 (VE) Muu erikoistumisjakso suomi venäjä TAU 5 op
KIE.DM.421 (VE) Muu erikoistumisjakso venäjä TAU 5 op
KIE.VEY.342 1800- ja 1900-lukujen venäläiset klassikot venäjä TAU 5 op
COMP.SGN.320 3D and Virtual Reality englanti TAU 5 op
5K00DL173012 3D-tulostuksen perusteet suomi TAMK 3 op
5K00DL173013 3D-tulostuksen perusteet suomi TAMK 3 op
5K00DL173014 3D-tulostuksen perusteet suomi TAMK 3 op
COMM.SYS.700 5G Mobile Communications englanti TAU 5 op
5G00DM063003 API Service Development englanti TAMK 5 op
ACC.060 Accessibility and user experience englanti TAU 1 op
ACC.310 Accessibility in AR and VR englanti TAU 1 op
ACC.210 Accessible AI englanti TAU 1 op
ACC.230 Accessible Documents englanti TAU 1 op
ACC.320 Accessible Information Visualization englanti TAU 1 op
ACC.270 Accessible Lectures englanti TAU 1 op
ACC.240 Accessible Media englanti TAU 1 op
ACC.250 Accessible Social Media englanti TAU 1 op
KONE.411 Additive Manufacturing englanti TAU 5 op
MSE.440 Adhesion and Surface Modifications englanti TAU 5 op
IM00DU023002 Advanced Animation Workshop englanti TAMK 5 op
IM00DU083002 Advanced Applied Fine Art englanti TAMK 5 op
MATH.APP.820 Advanced Applied Logics englanti TAU 5 op
COMP.SGN.220 Advanced Audio Processing englanti TAU 5 op
MSE.462 Advanced Ceramics englanti TAU 5 op
MSE.438 Advanced Composites englanti TAU 5 op
KAT.LASK.322 Advanced Course in Corporate Finance englanti TAU 5 op
COMM.SYS.750 Advanced Course on Wireless Communications englanti TAU 5 op
DATA.ML.220 Advanced Deep Learning englanti TAU 5 op
MATH.MA.830 Advanced Functional Analysis englanti TAU 5 op
COMP.SGN.300 Advanced Image Processing englanti TAU 5 op
MSE.510 Advanced Materials Characterization englanti TAU 5 op
AD00DU603002 Advanced Music Production Workshop englanti TAMK 5 op
DATA.STAT.790 Advanced Regression Methods englanti TAU 5 op
AUT.720 Advanced Robotics englanti TAU 5 op
COMP.SGN.200 Advanced Signal Processing englanti TAU 5 op
COMP.SGN.240 Advanced Signal Processing Laboratory englanti TAU 5 op
IM00DU763002 Advanced Songwriting englanti TAMK 5 op
MSE.472 Advanced Surface Engineering englanti TAU 5 op
AUT.940 Advanced Topics in Automation Science and Engineering englanti TAU 1–10 op
COMM.910 Advanced Topics in Communications Engineering englanti TAU 3–6 op
MSE.482 Advanced Tribology englanti TAU 5 op
AD00DU343002 Advanced User Experience Design Workshop englanti TAMK 5 op
KIE.TS.130 Advanced course in Czech Language tsekki englanti TAU 2 op
FYS.502 Advanced laser technology englanti TAU 5 op
KONE.730 Aerodynamics and Flight Mechanics englanti TAU 5 op
FYS.401 Aerosol Measurement Techniques englanti TAU 5 op
FYS.400 Aerosol Physics englanti TAU 5 op
KAS.KAA.140 Aikuiskasvatus, kansalaisuus ja työelämä suomi TAU 5 op
BBT.008 Aineenvaihdunta suomi TAU 8 op
KONE.760 Aircraft Computer Systems and Situational Awareness englanti TAU 5 op
TUTA.280 Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja englanti suomi TAU 1–5 op
KIE.RA.220 Akateemiset tekstitaidot ranska TAU 5 op
MATH.MA.450 Algebra englanti suomi TAU 5 op
COMP.CS.370 Algorithmic Problem Solving englanti TAU 5 op
KIE.KK.356 Alkuperäiskansojen kirjalliset maantieteet: Amerikan desentralisointi englanti TAU 5 op
TIJO.626 Alustatalous suomi TAU 5 op
KIE.KK.358 Amerikkalaiset supersankarit: Sarjakuvat, kulttuuri, tila englanti TAU 5 op
MVK.ED.330 Ammatillinen projekti saksa englanti suomi venäjä ruotsi TAU 5 op
MVK.MY.360 Ammatillinen projekti suomi TAU 5 op
SOTE.013 Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet suomi TAU 5 op
MVK.MY.340 Ammattimaisessa käännöstiimissä toimiminen suomi TAU 5 op
COMM.RF.300 Analysis of Electromagnetic Systems englanti TAU 5 op
KEM.350 Analytical Chemistry 1 englanti TAU 5 op
KEM.360 Analytical Chemistry 2 englanti TAU 5 op
FYS.422 Analytical Mechanics englanti TAU 5 op
MATH.MA.420 Analyysi A: raja-arvo ja jatkuvuus englanti suomi TAU 5 op
MATH.MA.430 Analyysi B: derivaatta ja integraali suomi TAU 5 op
MATH.MA.440 Analyysi C: epäoleellinen integraali ja sarjat suomi TAU 5 op
MATH.APP.111 Analyysin peruskurssi englanti suomi TAU 5 op
MATH.MA.540 Analyyttinen geometria aineenopettajille suomi TAU 5 op
BBT.022 Anatomian ja fysiologian perusteet, bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka englanti suomi TAU 5 op
COMM.RF.420 Antennas I englanti TAU 5 op
COMM.RF.710 Antennas II englanti TAU 5 op
KIR.231 Antiikin ja keskiajan kirjallisuus suomi TAU 5 op
BBT.036 Anturifysiikka ja signaalit suomi TAU 5 op
FYS.503 Applications of Laser Technologies englanti TAU 5 op
IM00DT563004 Applied Fine Art Project 1 englanti TAMK 5 op
IM00DT583004 Applied Fine Art Project 2 englanti TAMK 5 op
GS.140 Applying Game Studies Methods englanti TAU 5 op
FIL.FIA.003 Argumentaatio ja tieteenfilosofia englanti suomi TAU 5 op
IM00DU103002 Art and Environment Workshop englanti TAMK 5 op
DATA.ML.310 Artificial Intelligence englanti TAU 5 op
KAT.YRVE.260 Arvonlisäverotus suomi TAU 5 op
KAT.MARK.210 Asiakaslähtöisen liiketoiminnan mittarit ja kannattavuus suomi TAU 5 op
PSY.208 Asiakastyön teoriat ja menetelmät suomi TAU 5 op
IT.190 Asiakirjahallinnan teoria ja tutkimus suomi TAU 5 op
IT.310 Asiakirjahallinta suomi TAU 5 op
IT.200 Asiakirjatiedon arvonmääritys suomi TAU 5 op
IT.180 Asiakirjatiedon hallinta ja sen suunnittelu suomi TAU 5 op
HAL.YPAT.203 Asiantuntemus ja arjen ympäristöpolitiikka suomi TAU 5 op
KIE.AV.310 Asiantuntijaviestijän työkalupakki englanti suomi TAU 5 op
KIE.AV.340 Asiantuntijaviestinnän erityiskysymyksiä suomi TAU 5 op
KIE.AV.330 Asiantuntijaviestinnän itsenäinen projekti suomi TAU 5 op
KIE.AV.320 Asiantuntijaviestinnän ohjattu projekti suomi TAU 5 op
MVK.ETU.320 Asioimistulkkaus englanti-suomi-englanti englanti suomi TAU 5 op
MVK.STU.320 Asioimistulkkaus saksa-suomi-saksa saksa suomi TAU 5 op
MVK.VTU.320 Asioimistulkkaus venäjä-suomi-venäjä suomi venäjä TAU 5 op
ACC.330 Assistive Technology in Gaming englanti TAU 1 op
ACC.150 Audio description of art englanti TAU 1 op
MVK.ER.360 Auktorisoitu kääntäminen I (ammattitietous) suomi TAU 2 op
MVK.EER.370 Auktorisoitu kääntäminen II (englanti-suomi) suomi TAU 4 op
MVK.RER.370 Auktorisoitu kääntäminen II (ruotsi-suomi) suomi TAU 4 op
MVK.SER.370 Auktorisoitu kääntäminen II (saksa-suomi) suomi TAU 4 op
MVK.VER.370 Auktorisoitu kääntäminen II (venäjä-suomi) suomi TAU 4 op
MVK.EER.380 Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-englanti) suomi TAU 4 op
MVK.RER.380 Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-ruotsi) ruotsi TAU 4 op
MVK.SER.380 Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-saksa) saksa TAU 4 op
MVK.VER.380 Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-venäjä) venäjä TAU 4 op
EE.REE.210 Aurinkosähkön perusteet suomi TAU 5 op
AUT.110 Automaatio suomi TAU 5 op
AUT.540 Automaatio työkoneissa englanti TAU 5 op
AUT.430 Automaation ohjelmistot ja verkot suomi TAU 5 op
AUT.440 Automaation turvallisuus suomi TAU 5 op
KONE.710 Avioniikka suomi TAU 5 op
TUTA.220 B2B-Markkinointi suomi TAU 5 op
COMM.RF.410 Basic RF Measurements englanti TAU 5 op
TIJO.220 Basics for Business Data Analytics englanti TAU 5 op
N000GB013001 Basics of Business French englanti TAMK 5 op
TUTA.015 Basics of Industrial Management englanti TAU 5 op
NN00GE233002 Basics of Lean thinking englanti TAMK 3 op
MVK.KT.360 Basics of Neural Machine Translation englanti TAU 2–5 op
BBT.HTI.511 Behavioral Health Informatics englanti TAU 5 op
NN00FK983005 Being a Sustainable Entrepreneur englanti TAMK 1 op
RAK.RS.400 Betonirakenteet suomi TAU 5 op
RAK.RS.200 Betonitekniikka suomi TAU 5 op
DATA.ML.380 Big Data Entity Resolution englanti TAU 5 op
BBT.MND.712 Bio-Optoelectronic Instrumentation englanti TAU 5 op
YEB.740 Biocatalysis and Enzymology englanti TAU 3 op
BBT.BTE.303 Bioceramics and Their Clinical Applications englanti TAU 5 op
BBT.BTE.301 Biodegradable Polymers englanti TAU 5 op
BBT.BTE.302 Biodegradable Polymers Laboratory Course englanti TAU 5 op
BBT.MND.711 Bioelectronics englanti TAU 5 op
BBT.003 Bioetiikan perusteet suomi TAU 2 op
YEB.142 Biogas Technology for Material Flow Management and Energy Production englanti TAU 5 op
YEB.444 Biojalostamon mitoitus englanti suomi TAU 5 op
YEB.441 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus englanti suomi TAU 5 op
YEB.720 Biokemia suomi TAU 5 op
BBT.BI.202 Biological Data Analysis englanti TAU 5 op
BBT.029 Biomedical Engineering Principles englanti TAU 5 op
BBT.037 Biomedical Instrumentation englanti TAU 5 op
KEM.400 Bioorganic Chemistry englanti TAU 5 op
BBT.MND.709 Biosensors englanti TAU 5 op
YEB.022 Biotekniikan perusteet suomi TAU 5 op
BBT.004 Bioteknologia nyt ja tulevaisuudessa suomi TAU 5 op
KAT.MARK.202 Brand Management & Communication englanti TAU 5 op
TIJO.262 Business to Business -markkinointi suomi TAU 5 op
KAT.VAST.206 Business, society and nature englanti TAU 5 op
5K00DK813005 CAE suomi TAMK 5 op
EE.ELE.230 CAE elektroniikassa suomi TAU 5 op
COMM.RF.600 CMOS Integrated Circuits I englanti TAU 5 op
COMM.RF.610 CMOS Integrated Circuits II englanti TAU 5 op
BBT.INT.809 Cell Imaging and Signal Processing englanti TAU 5 op
BBT.INT.807 Cellular Biophysics englanti TAU 5 op
TAU.CBI.000 Challenge Based Innovation suomi TAU 10 op
TAU.ECIU.000 Challenge-based Learning Course (ECIU) englanti TAU 1–5 op
TUTA.398 Changing Subject Course of Industrial Management englanti TAU 1–6 op
IM00DU463002 Character Design and Storytelling englanti TAMK 3 op
7K00FS403005 Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuus suomi TAMK 5 op
7K00FS403006 Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuus suomi TAMK 5 op
COMP.SE.152 Cloud Technologies englanti TAU 3–5 op
NN00FQ213002 Coaching in Higher Education englanti TAMK 1 op
MSE.470 Coatings and Surface Treatments englanti TAU 5 op
PSY.402 Cognitive neuroscience I englanti TAU 5 op
COMM.SYS.800 Communication Systems Laboratory Course englanti TAU 5–9 op
COMM.SYS.300 Communication Theory englanti TAU 5 op
IM00DT503004 Community-based Artwork englanti TAMK 5 op
DATA.ML.390 Computational Diagnostics of Data englanti TAU 5 op
RAK.IN.510 Computational Geotechnics englanti TAU 5 op
FYS.420 Computational Physics 1 englanti TAU 5 op
FYS.421 Computational Physics 2 englanti TAU 5 op
COMP.CE.260 Computer Arithmetic englanti TAU 5 op
COMP.CE.430 Computer Graphics englanti TAU 5 op
COMM.NET.400 Computer Networking II englanti TAU 5 op
DATA.ML.300 Computer Vision englanti TAU 5 op
GS.120 Concepts of Game Studies englanti TAU 5 op
KAT.MARK.206 Consumer Behaviour englanti TAU 5 op
RUST.002 Contemporary Russian Cinema 1990-2020 englanti TAU 5 op
EE.PEE.300 Control of Electrical Drive Systems englanti TAU 5 op
AUT.560 Control of Hydraulic Actuators englanti TAU 5 op
MSE.542 Converting and Packaging Processes englanti TAU 5 op
EraCopCul2 Cop Culture - The Occupational Culture of the Police englanti Polamk 1 op
IM00FY033002 Copyrights and Contracts englanti TAMK 5 op
KAT.VAST.204 Corporate social responsibility reporting englanti TAU 5 op
MSE.420 Corrosion and Wear of Materials englanti TAU 5 op
COMP.CS.210 Creating Graphical User Interfaces englanti TAU 5–10 op
NAM.020 Crime and Criminal Policy englanti TAU 5 op
SSR.PPA.070 Crime and Criminal Policy englanti TAU 5 op
HTI.400 Cross-Cultural Design englanti TAU 5 op
EraCuTPoRe4 Current Themes in Police Research englanti Polamk 3 op
COMP.SEC.110 Cyber Security II: Specialisation englanti TAU 5 op
5G00FT113004 Data Analysis and Visualization englanti TAMK 7 op
DATA.ML.370 Data Mining for Business Analytics englanti TAU 5 op
DATA.ML.340 Data Mining: Preprocessing and Modelling englanti TAU 5 op
TIJO.412 Data and Software Business englanti TAU 5 op
COMP.CS.320 Data-Intensive Programming englanti TAU 5 op
RUST.011 Debating Religion in Russia englanti TAU 5 op
BBT.HTI.509 Decision Support in Healthcare englanti TAU 5 op
ACC.030 Defining and discussing accessibility in society englanti TAU 1 op
KIE.KK.364 Dekoloniaaliset matkakertomukset englanti TAU 5 op
BBT.MJS.108 Demola Project Work englanti TAU 5 op
EE.PEE.310 Design Project in Power Electronics englanti TAU 5 op
KONE.416 Design for Manufacturing englanti suomi TAU 5 op
KIE.FONE.130 Deskriptiivisen ja kontrastiivisen fonetiikan perusteet suomi TAU 5 op
HAL.JUTA.312 Developing and Implementing European Public Sector Accounting Modules englanti TAU 5 op
BBT.HTI.591 Diagnostic X-ray Imaging Techniques englanti TAU 5 op
FYS.270 Didaktisen fysiikan työt suomi TAU 5 op
MATH.APP.160 Differentiaali- ja integraalilaskenta englanti suomi TAU 5 op
MATH.APP.420 Differentiaaliyhtälöt englanti suomi TAU 5 op
VIM.IT.310 Digitaaliset kirjastot ja avoin tiede englanti suomi TAU 5 op
COMP.CS.011 Digitaaliset yleistaidot, teema 1: Yliopiston tietotekninen ympäristö englanti suomi TAU 1 op
COMP.CS.012 Digitaaliset yleistaidot, teema 2: Taulukkomuotoisen tiedon käsittely ja tiedon visualisointi englanti suomi TAU 1 op
COMP.CS.013 Digitaaliset yleistaidot, teema 3: Tekstimuotoisen tiedon käsittely sekä kuvankäsittelyn ja verkossa julkaisemisen periaatteet englanti suomi TAU 1 op
COMP.CS.014 Digitaaliset yleistaidot, teema 4: Ohjelmoinnin alkeet suomi TAU 1 op
COMP.CS.015 Digitaaliset yleistaidot, teema 5: Kyberturvallisuuden perusteet suomi TAU 1 op
NY00EK753005 Digitaalisten kanavien asiakashankinta suomi TAMK 5 op
COMM.SYS.400 Digital Communication englanti TAU 5 op
COMP.CE.200 Digital Design englanti suomi TAU 5 op
AUT.570 Digital Hydraulics englanti suomi TAU 5 op
KONE.413 Digital Manufacturing englanti TAU 5 op
COMP.SEC.400 Digital Shadow: Privacy and Anonymity englanti TAU 5 op
KAT.MARK.204 Digital marketing englanti TAU 5 op
DATA.STAT.770 Dimensionality Reduction and Visualization englanti TAU 5 op
MATH.MA.210 Diskreetti matematiikka englanti suomi TAU 5 op
KIE.ENY.386 Diskursiivisen identiteetin rakentuminen englanti TAU 5 op
KIE.RA.266 Diskurssianalyysi ja käsitehistoria ranska TAU 5 op
KIE.KK.366 Distinguished Speaker Series: Literature, Space, and the Senses englanti TAU 1–3 op
EE.EES.450 Distributed Energy Resources in Electricity Networks englanti TAU 5 op
COMP.CS.340 Distributed Systems englanti TAU 5 op
AUT.842 Distributed and Intelligent Automation Systems englanti TAU 5 op
EE.EES.440 Distribution Automation englanti TAU 5 op
AUT.930 Doctor course in Fluid Power Automation englanti TAU 5 op
COMM.900 Doctoral Assignment in Communications Engineering englanti TAU 3–8 op
DPBTM.520 Doctoral Course on Organization Theory englanti TAU 5 op
DPBTM.510 Doctoral Course on Research Methods englanti TAU 5 op
EE.PEE.320 Dynamic Analysis of Power Electronic Converters englanti TAU 5 op
KONE.130 Dynamiikka suomi TAU 5 op
EE.ELE.420 EMC-suunnittelu suomi TAU 5 op
POL.KV.222 EU:n ulkosuhteet ja alueellinen yhteistyö englanti suomi TAU 5 op
NV00CD103028 Each One Teach One englanti TAMK 2 op
ACC.090 Easy language englanti TAU 1 op
ACC.100 Easy spoken interaction englanti TAU 1 op
MVK.ED.350 Editoinnin erityiskysymyksiä saksa englanti suomi venäjä ruotsi TAU 5 op
MVK.ED.310 Editointi ja korjausluku A-työkielellä suomi TAU 5 op
MVK.ED.320 Editointi ja kääntäminen, englanti englanti TAU 5 op
KAT.TAL.210 Ekonometria suomi TAU 5 op
MSE.434 Elastomers englanti TAU 5 op
EE.EES.420 Electric Power Quality englanti TAU 5 op
EE.EES.430 Electric Power Systems englanti TAU 5 op
EE.EES.500 Electrical Energy Engineering Project Work englanti suomi TAU 2–10 op
EE.EES.460 Electrical Energy Storages and Electric Vehicles englanti TAU 5 op
EE.130 Electromagnetics englanti TAU 5 op
EE.PEE.220 Electromechanics and Electric Drives englanti TAU 5 op
MSE.410 Electron Microscopy englanti TAU 5 op
FYS.441 Electron Spectroscopy englanti TAU 5 op
EE.ELE.440 Electronics Materials englanti TAU 5 op
EE.ELE.220 Elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien työkurssi englanti suomi TAU 5 op
EE.ELE.410 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi englanti suomi TAU 5–8 op
EE.ELE.260 Elektroniikan uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät englanti suomi TAU 5 op
EE.ELE.200 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu suomi TAU 5 op
RAK.RS.230 Elementtimenetelmän perusteet suomi TAU 5 op
SOTE.021 Eletty hyvinvointivaltio: yksilö ja palvelujärjestelmä ennen ja nyt suomi TAU 5 op
2E00EW133005 Elokuvatuotannon perusteet suomi TAMK 5 op
EE.ELE.510 Embedded Systems and Electronics Productization englanti TAU 5 op
IM00DS363003 Emerging Media Project 1 englanti TAMK 5 op
IM00DS383003 Emerging Media Project 2 englanti TAMK 5 op
TIJO.416 Emerging Technology Adoption and Use englanti TAU 5 op
HTI.220 Emotions and Sociality in Human-Technology Interaction englanti TAU 5 op
DATA.STAT.210 Empiirinen projekti suomi TAU 5 op
YKT.103 Empiirinen yhteiskuntatutkimus englanti suomi TAU 5 op
YEB.443 Energiatalous suomi TAU 5 op
YEB.021 Energiatekniikan perusteet suomi TAU 5 op
KIE.ENY.385 Englannin aksentit englanti TAU 5 op
KIE.ENY.377 Englannin intonaatio englanti TAU 5 op
KIE.ENY.320 Englannin kielen historia englanti TAU 5 op
KIE.KK.352 Englannin kielen ja kirjallisuuden erikoistumisjakso englanti TAU 5 op
KIE.KK.353 Englannin kielen ja kirjallisuuden erityisteema englanti TAU 5 op
KIE.ENY.375 Englannin sananmuodostus englanti TAU 5 op
KIE.ENY.389 Englannin suostuttelevat tekstilajit englanti TAU 5 op
KIE.EN.001 Englannin valinnaisten opintojen lähtötasokoe englanti TAU 0 op
KIE.KK.322 Englanninkielisen kirjallisuuden lukulista englanti TAU 5 op
KIE.ENY.384 Englanti Irlannissa: Kieli ja kirjallisuus englanti TAU 5 op
KIE.ENY.371 Englanti kontaktikielenä englanti TAU 5 op
KIE.ENY.390 Englanti lingua francana englanti TAU 5 op
ITC.KIE.020 English Communicative Skills englanti TAU 3 op
NV00CR093018 English Speaking and Listening englanti TAMK 3 op
ACC.160 Entertainment and accessibility englanti TAU 1 op
FIL.FIA.090 Epistemologia englanti suomi TAU 5 op
KIE.AV.610 Epäsymmetrinen viestintä ruotsi TAU 5 op
KAT.TAL.230 Eriarvoisuus ja hyvinvointi suomi TAU 5 op
MVK.ER.370 Erikoisalojen kirjoitusviestintä suomi TAU 5 op
MVK.ER.380 Erikoisalojen käännösviestinnän erityiskysymyksiä saksa englanti suomi venäjä ruotsi TAU 5 op
MVK.EER.320 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari I englanti-suomi suomi TAU 5 op
MVK.RER.320 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari I ruotsi-suomi suomi TAU 5 op
MVK.SER.320 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari I saksa-suomi suomi TAU 5 op
MVK.EER.330 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari I suomi-englanti englanti TAU 5 op
MVK.RER.330 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari I suomi-ruotsi ruotsi TAU 5 op
MVK.SER.330 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari I suomi-saksa saksa TAU 5 op
MVK.VER.330 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari I suomi-venäjä venäjä TAU 5 op
MVK.VER.320 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari I venäjä-suomi suomi TAU 5 op
MVK.EER.340 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari II englanti-suomi suomi TAU 5 op
MVK.RER.340 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari II ruotsi-suomi suomi TAU 5 op
MVK.SER.340 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari II saksa-suomi suomi TAU 5 op
MVK.EER.350 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari II suomi-englanti englanti TAU 5 op
MVK.RER.350 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari II suomi-ruotsi ruotsi TAU 5 op
MVK.SER.350 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari II suomi-saksa saksa TAU 5 op
MVK.VER.340 Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari II venäjä-suomi suomi TAU 5 op
HIS.HIA.020 Esimoderni Eurooppa suomi TAU 5 op
LATK.500 Esimodernin ajan tutkimusmenetelmät suomi TAU 5 op
LANG.ESP.001 Espanja 1 suomi TAU 4 op
LANG.ESP.002 Espanja 2 suomi TAU 4 op
LANG.ESP.003 Espanja 3 suomi TAU 4 op
LANG.ESP.004 Espanja 4 espanja TAU 4 op
LANG.ESP.005 Espanja 5 – Opiskelijaelämää espanjaksi espanja TAU 4 op
LANG.ESP.006 Espanja 6 – Työskentele espanjaksi espanja TAU 4 op
KIE.ES.261 Espanja vieraana kielenä espanja TAU 5 op
KIE.ES.140 Espanjan historia ja kirjallisuus espanja TAU 5 op
KIE.ES.001 Espanjan kielen valinnaisten opintojen lähtötasokoe espanja TAU 0 op
KIE.ES.220 Espanjan kielioppi II espanja TAU 5 op
KIE.ES.230 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus espanja TAU 5 op
KIE.KK.321 Essee: Populaarit romaani- ja televisiosarjat englanti TAU 5 op
FIL.FIA.130 Etiikka III suomi TAU 5 op
FIL.FIA.004 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia I englanti suomi TAU 5 op
FIL.FIA.060 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia II englanti suomi TAU 5 op
POL.KV.221 Euroopan integraation teoria ja käytäntö englanti suomi TAU 5 op
POL.VO.234 Euroopan ja Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät englanti suomi TAU 5 op
POL.VO.235 Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät I englanti suomi TAU 5 op
HAL.JOIK.216 European Union Law englanti TAU 5 op
SSR.PPA.020 Experimental Methods englanti TAU 5 op
NAM.060 Experimental Methods englanti TAU 5 op
KEM.440 Experimental Optical Spectroscopy englanti TAU 5 op
HTI.350 Experimental Research in Human-Technology Interaction englanti TAU 5 op
KAS.KAA.196 Exploring Adults' Learning in Various Settings englanti suomi TAU 5 op
SSR.GEN.030 Feminist Classics englanti TAU 5 op
SSR.GEN.050 Feminist Methodology englanti TAU 5 op
SSR.GEN.040 Feminist Theory englanti TAU 5 op
YKT.SUT.302 Feministinen teoria englanti suomi TAU 5 op
5M00FY323001 Fiber and Textile Chemistry englanti TAMK 3 op
FIL.ET.500 Filosofia ja koulutus suomi TAU 5 op
FIL.FIA.020 Filosofian historia: 1500-1800-lukujen filosofia englanti suomi TAU 4 op
FIL.FIA.010 Filosofian historia: antiikin ja keskiajan filosofia englanti suomi TAU 3 op
FIL.FIA.030 Filosofian klassikot englanti suomi TAU 3 op
FIL.FIA.070 Filosofinen logiikka suomi TAU 5 op
KAT.VRH.310 Finanssilaitosten sijoitustoiminta suomi TAU 5 op
IM00DT543004 Fine Art and Games englanti TAMK 5 op
SOC.100 Finnish Society and Culture englanti TAU 3–5 op
KIE.FONE.150 Fonetiikan historiaa ja teoriaa suomi TAU 5 op
KIE.FONE.110 Fonetiikan ja kielitieteen perusteet suomi TAU 5 op
KIE.FONE.120 Fonetiikan teoriaa suomi TAU 5 op
KIE.FONE.180 Fonetiikan tilastomenetelmät suomi TAU 5 op
KIE.FONE.140 Fonetiikan tutkimusmenetelmät suomi TAU 5 op
KIE.ES.110 Fonetiikka, ääntäminen ja suullinen esitys espanja TAU 5 op
KIE.ENY.388 Forensinen kielentutkimus englanti TAU 5 op
KAS.KAA.194 Foundations and International Development of Adult Education and Learning englanti TAU 5 op
KAS.KAA.191 Foundations of game-based learning englanti TAU 5 op
FYS.507 Fourier Optics englanti TAU 5 op
MATH.APP.240 Fourier'n menetelmät englanti suomi TAU 5 op
NN00FQ183002 From Expert to Entrepreneur englanti TAMK 1 op
COMP.CS.130 Functional programming 1 englanti TAU 5 op
COMP.CS.150 Functional programming 2 englanti TAU 5 op
ACC.010 Fundamentals of Accessibility englanti TAU 5 op
EE.EES.300 Fundamentals of Electrical and Power Engineering englanti TAU 5 op
FYS.504 Fundamentals of Nonlinear Optics englanti TAU 5 op
EE.ELE.460 Fundamentals of Organic Electronics englanti TAU 5 op
NN00FQ203002 Futures Studies and Foresight Methods englanti TAMK 1 op
FYS.340 Fysiikan erikoistyö suomi TAU 1–5 op
FYS.210 Fysiikan menetelmät englanti suomi TAU 5 op
FYS.250 Fysiikan seminaari englanti suomi TAU 1–3 op
KEM.240 Fysikaalinen kemia 1 englanti suomi TAU 5 op
KEM.250 Fysikaalinen kemia 2 englanti suomi TAU 5 op
KEM.300 Fysikaalisen kemian työt englanti suomi TAU 5 op
COMP.CS.060 GIT Open englanti suomi TAU 1–3 op
COMM.SYS.620 GNSS-technologies englanti TAU 5 op
KIE.ES.262 Galician kielen alkeet espanja TAU 5 op
SSR.PPA.010 Game Theory englanti TAU 5 op
ACC.120 Games, gamification, serious games and accessibility englanti TAU 1 op
SDL.610 Gamification: A Walkthrough of How Games Are Shaping Our Lives englanti TAU 5 op
SDL.650 Gamification: Theory, Practice and Design englanti TAU 5 op
SSR.GEN.070 Gender Equality as Work englanti TAU 5 op
BBT.007 Genetiikka suomi TAU 3 op
KIE.ENA.140 Genrestä kontekstiin: johdatusta kirjallisuus- ja kulttuurianalyysiin 2 englanti TAU 5 op
RAK.IN.100 Geotekniikan perusteet suomi TAU 5 op
RAK.IN.620 Geoympäristötekniikka suomi TAU 5 op
POL.KV.231 Globaali hallinta ja globaalit ongelmat englanti suomi TAU 5 op
HIS.HIA.040 Globaali maailma suomi TAU 5 op
KAS.KAA.192 Globaalikasvatus englanti suomi TAU 5 op
YKT.220 Globaalit ilmiöt ja paikalliset käytännöt englanti suomi TAU 5 op
HALYEP12 Globaalit riskit ja ympäristöturvallisuus englanti suomi TAU 5 op
PGH.102 Global Health Policy, Governance and Issues englanti TAU 5 op
RUST.016 Global Media and Female Resistance in Belarus and Russia englanti TAU 5 op
YKT.YKE.401 Global Youth Work and Youth Research englanti TAU 5 op
HIS.HIA.500 Globalisoitumisen historia suomi TAU 5–10 op
MATH.MA.610 Graafiteoria suomi TAU 5 op
TAU.HUBS.02 HUBS Pre-incubator englanti TAU 5 op
NN00FZ063003 HUBS Yrityshautomo suomi TAMK 5 op
HAL.JOIK.223 Hallinto-oikeuden harjoituskurssi suomi TAU 5 op
3H00DP513002 Hallinto-oikeus suomi TAMK 5 op
HAL.JOIK.211 Hallinto-oikeus suomi TAU 5 op
HAL.HATI.200 Hallintotieteen opintosuunnan vaihtuvasisältöinen opintojakso englanti suomi TAU 5 op
BBT.014 Hands-on Genetics englanti suomi TAU 2 op
HTI.520 Haptic Interaction englanti TAU 5–10 op
ACC.130 Haptics and gestures (gesture-based interfaces) englanti TAU 1 op
DATA.ML.410 Health Analytics englanti TAU 5 op
BBT.038 Health Care Processes and Information Systems englanti TAU 5 op
BBT.HTI.508 Health Software Development Project englanti TAU 5 op
BBT.MJS.141 Health Technology and Life Science Business englanti TAU 5 op
BBT.MJS.147 Health Technology and Life Science R&D englanti TAU 5 op
SSR.PPA.050 Healthcare: Problems and Potential englanti TAU 5 op
NAM.030 Healthcare: Problems and Potential englanti TAU 5 op
EE.ELE.900 Henkilökohtaisen elektroniikan tohtoriseminaari suomi TAU 5 op
HAL.HATI.213 Henkilöstöjohtaminen suomi TAU 5 op
KAT.YRVE.208 Henkilöverotus suomi TAU 5 op
COMP.CE.320 High-level Synthesis englanti TAU 5 op
BBT.BI.203 High-throughput Sequencing Data Analysis englanti TAU 5 op
KIE.TS.120 Historia, kulttuuri ja kirjallisuus englanti TAU 5–10 op
HIS.HIA.100 Historian pitkät linjat ja murrokset suomi TAU 5 op
HIS.HIA.800 Historiantutkimuksen työkaluja suomi TAU 5 op
ACC.260 How to face disabled person? englanti TAU 1 op
HAL.JOIK.218 Human Rights Law englanti TAU 5 op
HTI.230 Human-Centered Product Development englanti TAU 5 op
HTI.800 Human-Technology Interaction Research and Innovation Project englanti TAU 5–10 op
AUT.250 Hydraulic Machines englanti TAU 5 op
AUT.240 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet suomi TAU 5 op
HYM.S.100 Hyvinvoinnin teoriat ja keskustelut suomi TAU 5 op
YKT.221 Hyvinvointi ja hyvinvoinnin politiikat englanti suomi TAU 5 op
YEB.430 Höyrytekniikka suomi TAU 5 op
7F00FU763003 ICF- luokituksen ja GAS- menetelmän perusteet suomi TAMK 3 op
FIL.ET.400 Identiteetti ja toiseus suomi TAU 5 op
HIS.HIA.600 Identiteettien historia suomi TAU 5–10 op
HIS.HIA.300 Ihminen, ympäristö ja kulttuurin rakenteet englanti suomi TAU 5–10 op
HTI.100 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus 1: Perusteet englanti suomi TAU 5 op
FYS.402 Ilmasto.nyt suomi TAU 5 op
KIE.KK.367 Ilmastonmuutoskertomukset englanti TAU 5 op
KAT.YRVE.246 Immateriaalioikeus suomi TAU 5 op
ACC.020 Independent Accessibility Project Work englanti suomi TAU 5 op
AUT.843 Industrial Communication Systems englanti TAU 5 op
AUT.840 Industrial Informatics englanti TAU 5 op
YEB.744 Industrial Microbiology englanti TAU 5 op
KEM.330 Industrial Organic Chemistry englanti TAU 3 op
TUTA.342 Industrial Service Systems englanti TAU 5 op
IT.160 Informaatio ja päätöksenteko suomi TAU 5 op
VIM.130 Informaatio- ja mediajärjestelmät suomi TAU 5 op
VIM.IT.240 Informaatioalan asiantuntijuus suomi TAU 5 op
TIJO.422 Informaatioanalytiikan työkurssi suomi TAU 2–8 op
KIE.TECH.040 Informaation visualisointi suomi TAU 5 op
IT.250 Informaatiotutkimuksen tutkimusmenetelmiä suomi TAU 5 op
TIJO.424 Information Analytics Seminar englanti TAU 5 op
HTI.550 Information Analytics and Visualisation englanti TAU 5–10 op
TIJO.410 Information Security Management englanti TAU 5 op
RAK.TA.250 Infrahankkeen tuotannon hallinta suomi TAU 5 op
RAK.IN.630 Infrarakenteiden materiaalien tutkimusmenetelmät suomi TAU 5 op
RAK.IN.300 Infrarakenteiden tekninen suunnittelu suomi TAU 5 op
TIJO.620 Innovaatiojohtamisen teoria ja käytäntö suomi TAU 5 op
KEM.120 Insinöörikemia suomi TAU 5 op
2X00DC873007 Instrumenttiosaamisen perusteet 1 suomi TAMK 1 op
2X00DC883007 Instrumenttiosaamisen perusteet 2 suomi TAMK 2 op
2X00DC893007 Instrumenttiosaamisen perusteet 3 suomi TAMK 4 op
KONE.320 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto suomi TAU 5 op
HTI.510 Interaction Techniques englanti TAU 5–10 op
IM00DU123002 International Art Collaborations 1 englanti TAMK 5 op
N00GC01-3001 International Business Cultures suomi TAMK 3 op
KAT.YRVE.248 International Business Law englanti TAU 5 op
COMP.CE.450 Internet of Things englanti suomi TAU 5 op
COMM.SYS.710 Internet-of-Things Wireless Communications englanti TAU 5 op
VIM.IT.320 Internetin historiat englanti suomi TAU 5 op
TIJO.630 Introduction to API Economy saksa englanti kiina TAU 1 op
KONE.700 Introduction to Aircraft Engineering englanti TAU 5 op
COMP.SGN.120 Introduction to Audio and Speech Processing englanti TAU 5 op
DATA.STAT.720 Introduction to Bayesian Analysis 1 englanti TAU 5 op
DATA.STAT.730 Introduction to Bayesian Analysis 2 englanti TAU 5 op
BBT.INT.803 Introduction to Cell and Molecular Biology englanti TAU 5 op
AUT.130 Introduction to Control englanti TAU 5–7 op
MAB.201 Introduction to Energy System and Society suomi TAU 5 op
ACC.300 Introduction to Finnish Sign Language englanti TAU 1 op
MATH.MA.810 Introduction to Functional Analysis englanti TAU 5 op
NN00FQ173002 Introduction to Futures Studies and Foresight englanti TAMK 1 op
GS.130 Introduction to Game Studies Methodologies englanti TAU 5 op
BBT.BI.201 Introduction to High-throughput Data Analysis englanti TAU 5 op
KONE.620 Introduction to Industrial Internet englanti TAU 5 op
MAB.LM.210 Introduction to Leadership and Management englanti TAU 5 op
BBT.HTI.502 Introduction to Medical Image Processing englanti TAU 5 op
BBT.031 Introduction to Microsystem Technology englanti TAU 5 op
BBT.HTI.503 Introduction to Neuroinformatics englanti TAU 5 op
NAM.010 Introduction to North American Studies englanti TAU 5 op
BBT.MJS.142 Introduction to Quality and Regulation for Medical Product Development englanti TAU 5 op
COMM.SYS.600 Introduction to Satellite Positioning englanti TAU 5 op
EE.EES.310 Introduction to Smart Grids and Renewable Energy englanti TAU 5 op
FYS.440 Introduction to Surface Science englanti TAU 5 op
SDL.510 Introduction to Sustainable Digital Life englanti TAU 1–5 op
MSE.480 Introduction to Tribology englanti TAU 5 op
ACC.290 Introduction to speech-to-text interpreting englanti TAU 1 op
TIJO.632 IoT teollisessa liiketoiminnassa suomi TAU 5 op
KIE.KK.368 Iran ja USA: Kirjallisia ja elokuvallisia muuttoliikkeitä englanti TAU 5 op
LANG.ITA.001 Italia 1 suomi TAU 4 op
LANG.ITA.002 Italia 2 suomi TAU 4 op
STY.326 Itsemääräämisoikeus ja integroiva työote monialaisissa sosiaalityön konteksteissa suomi TAU 5 op
MVK.MY.361 Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla suomi TAU 3–5 op
MVK.KT.370 Itsenäinen projekti saksa englanti suomi venäjä ruotsi TAU 5 op
GS.185 Japanese Video Games englanti TAU 5 op
LANG.JAP.001 Japani 1 suomi TAU 4 op
LANG.JAP.002 Japani 2 suomi TAU 4 op
LANG.JAP.003 Japani 3 suomi TAU 4 op
LANG.JAP.004 Japani 4 suomi TAU 4 op
TIJO.222 Johdanto datatieteeseen suomi TAU 5 op
DATA.ML.100 Johdanto hahmontunnistukseen ja koneoppimiseen englanti TAU 5 op
KIE.KK.357 Johdanto kiinalaisamerikkalaiseen kirjallisuuteen englanti TAU 5 op
KIE.KM.380 Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen suomi TAU 5 op
MUS.010 Johdanto museologiaan suomi TAU 5 op
KAT.VRH.101 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen suomi TAU 5 op
KONE.150 Johdanto tuotantotekniikkaan suomi TAU 5 op
COMM.RF.200 Johdatus RF-elektroniikkaan englanti suomi TAU 5 op
KIR.130 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan suomi TAU 5 op
MATH.MA.910 Johdatus algebralliseen geometriaan suomi TAU 10 op
IT.170 Johdatus asiakirjahallintaan suomi TAU 5 op
KIE.DM.310 Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin saksa englanti suomi venäjä ruotsi TAU 5 op
MVK.ER.310 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään suomi TAU 5 op
FIL.FIA.001 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan englanti suomi TAU 5 op
HAL.HATI.101 Johdatus hallintotieteeseen suomi TAU 5 op
HIS.HIA.010 Johdatus historiantutkimukseen suomi TAU 5 op
KIR.110 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan suomi TAU 5 op
HAL.KAJO.101 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen suomi TAU 5 op
COMP.SGN.110 Johdatus kuvan- ja videonkäsittelyyn englanti suomi TAU 5 op
MVK.KT.310 Johdatus käännösteknologiaan suomi TAU 5 op
MVK.MY.310 Johdatus käännöstieteeseen ja ammattimaiseen käännöstoimintaan suomi TAU 5 op
MVK.KL.310 Johdatus kääntämiseen luovilla aloilla englanti suomi TAU 5 op
LATK.100 Johdatus latinankieliseen kulttuuriin suomi TAU 5 op
LOG.101 Johdatus logopediaan englanti suomi TAU 5 op
KIR.140 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan suomi TAU 5 op
MATH.MA.250 Johdatus matemaattiseen päättelyyn ja lukuteoriaan suomi TAU 5 op
MSE.220 Johdatus materiaaliopin laboratoriotöihin suomi TAU 5 op
COMP.SE.100 Johdatus ohjelmistotuotantoon englanti suomi